Browse By

Monthly Archives: April 2015

binh-hoa-thu-hai-duong

Chăm sóc cây thu hải đường vằn.

  Đặc điểm Cây thu hải đường vằn (Begonia rex) còn gọi là thu hải đường lá mực, thuộc họ Thu hải đường là cây thân cỏ sống nhiều năm, có nguồn gốc ở Brazin và Đông Ấn Độ, chúng thuộc loại rễ cỏ phình